Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011


Propably the most unnerving and peculiar scene I have ever seen, but yet, in the most unexpected ways.
Fassbender's accent is capturing and I find the direction perfectly suitable for this scene.

From Hunger, a 2008 film by Steve McQueen

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011