Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

in Athens, in Thessaloniki, Four in Crete, another in Kalamata, and another in Sparta, committed suicide because they could not pay their debts


http://www.extravaganzi.com/wp-content/uploads/2012/05/Tobias-Meyer-Sotheby%E2%80%99s-Worldwide-Head-of-Contemporary-Art-selling-Edvard-Munchs-The-Scream.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου