Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

we are eternal, all this pain is an illusion

Michael Casts out all of the Fallen Angels, Gustav Dore
                 "Fight over the clouds, over the earth, over sky.
                  Fight over life, over blood, over air and light.
                 Over love, over sun, over nothing.
                 Fight till they die. Over what? Over lies and greed."'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου