Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

yellow house

all people are into no more than ghosts;
shaped into a body, an appearance
and fade away again into air and invisibility
                                                                                 V.Van Gogh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου