Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

i have to find a way to love people who cannot love me back they way i need them to
i have to find a way to be willing to rip out my heart and force it in their hands

http://24.media.tumblr.com/tumblr_lzkk6pq4xt1rn4avio1_500.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου