Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

everyday we praise the dead and wish their place on earth, and we cry for them crying for the glory missing from our lives


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου