Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

you've been idle
idle
idle
idle
idle
idle
idle
idle
idle
idle
idle
idle
and your mind is rotting.
you've never been intelligent, have you? you just desperately needed to.
idle
empty

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου