Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

i will do the adolescent thing, put on my headphones, lay on my bed and stare at the ceiling, listen to the same really old really sad song on repeat for four hours and i am going to cry, i am going to cry for you and hope that i can actually produce some decent tears, and hopefully then i will be able to sleep

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου