Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

as a golden stream of holiness and authority he came to her and she let him in, deep in, to become all her essence, the stream of blood and lineage, the immaterial forever


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου