Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

02 02 200

      Are you going to Scarborough Fair?
      Washed is the ground with so many tears
      A soldier cleans and polishes a gun
      Remember me to one who lives there
      She once was a true love of mine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου