Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

good lord, the one I adored, and I cannot afford is a ghost, is a ghost

I have no words for this song. Meg's reaction in the movie is heartbreaking.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου