Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

I could never love again

Jolene.
Every time I listen to this song I cry and I can almost feel the pain of the one who sings it. This live performance of this Dolly Parton song is perfect, so intense, it overwhelms you.


"I'm in the right place the wrong time? That's what I feel everyday"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου