Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

The One With The Cheap Wedding Dress

I haven't seen this episode of FRIENDS for a long time and today I stumbled across something that reminded me of one of Joey's memorable lines.

The One With The Cheap Wedding Dress. episode 717
Ross: Are you hungry?
Joey: Does a bear shit in the woods???

It is ridiculous and it is one of my most favorite lines in the whole show!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου