Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

symbolized by a trance or sudden spiritual transfiguration.                                             Who is this? And what is here?
                                        And in the lighted palace near
                                        Died the sound of royal cheer;
                                       And they crossed themselves for fear,
                                          All the Knights at Camelot;

                                        But Lancelot mused a little space
                                       He said, "She has a lovely face;
                                      God in hus mercy lend her grace,
                                           The Lady of Shalott."
                                                                               Alfred Tennyson

John William Waterhouse, The Lady of Shalott. 1888


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου