Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

just yesterday I learned that my Chemistry professor at school is a 'Lord of The Rings' geek. He told me that once, he had watched all three movies in ten straight hours. For some reason I want to remember this. It may be more important than it actually seems. So this weekend, I decided I am going to watch the Lord of the Rings movies the one after the other, in one day.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου