Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

art for art's sake
art for human's sake

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου