Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

taking for granted the truth of the moronic social standards of the 21st century you are either going to be smart or popular. i choose smart. because i don't really have the option of none, so naturally, i choose anything that involves me in my pajamas taking in absurd amounts of caffeine. goodnight.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου