Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

"we all have our strange ways of coping, or failing to cope"

                  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CaravaggioContarelli.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου