Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

batesian mimicry

                once I would become a butterfly, with crimson palps and wings of sun.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου