Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

pages of erased text

It's here!
back
front


 I am thrilled! It is going to be so fun filling its pages!
To all the sketchbook project participants, enjoy! I know I will... :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου