Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

το σπέρμα χύθηκε επάνω στο πόδι της και από τα σπλάχνα της ξεπρόβαλε το βρέφος

the smirk of a pirate
the hanging stone

he speaks of evil like he vomits gold
he sways in his throne

god awful years!

i don't sleep
i don't sleep

i cry throughout the moon's ovulation and i bleed in spit and semen
i forget my memories and i kiss whoever i want


i howl the verses, i scream through these chords and i annihilate my own existance through a stranger's poem
occasional rebel's and catatonic philosopher's muscels occupy our souls, when we have no bones, no bones.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου